Sirket Kurulusu


Kıbrıs Serbest Liman Sirketi

Kıbrıs Serbest Liman Şirketi 26/1983 Serbest Liman ve Bölge Yasası altında kurulan şirketlerdir. Bu yasa altında kurulacak şirketlerin FASIL 113 Şirketler Kanunu (Chapter 113 – Companies Law)’da belirtilen esasları yerine eksiksiz getirmesi gerekmektedir.

 

Kıbrıs Serbest Liman Sirketi Kurulusu icin ne gereklidir?

  1. İsim yoklaması yaptırılıp ve onaylatılır
  2. SLB Şirketlerindeki iştiraklerde hissedar (ortak) veya direktörler (Yönetim Kurulu Üyeleri) ile ilgili uyruk kısıtlaması yoktur.
  3. Sirket Hissedar sayısı asgari 2 azami 50 kişi olabilir.
  4. Serbest Bölge’de faaliyette bulunmak isteyen her gerçek veya tüzel kişiler kurabilir.
  5. Şirket Anasözleşmesi ve Tüzüğünün K.K.T.C Şirketler Yasasa kuralları uyarınca hazırlanır.
  6. Hissedarların, Direktör veya Direktörlerin ve Sekreter kimliklerini gösteren kimlik kartı nüfuz cüzdanı veya pasaport suretleri gerekir.
  7. Hissedarların, Direktör veya Direktörlerin ve Sekreter adreslerini gösteren eletrik/telefon/kira sözleşmesi veya kaymakamlıktan ikametgah belgesi sunulmalıdır.
  8. AB ve TC vatandaşları dışındaki iştirakçilerden Sabıkasızlık Belgesi sunmalıdır.
  9. Kurulacak olan Serbest Bölge Şirket iştirakleri KKTC vatandaşı olmayan gerçek veya tüzel kişi ise asgari sermaye 100,000 USD’dir.

 

100,000USD sermaye nereye ve nasıl ödenir?

Müşterilerimizden en sık aldığımız soru 100,000USD’lik sermayenin nasıl yatırılacağı ile ilgilidir. Bu tutar şirkete ait bir banka hesabında şirket kuruluş işlemleri tamamlana kadar bloke kalmalıdır. Bu tutarı şirket banka hesabına yatıramayan yabancı gerçek ve tüzel kişiler şirket kuramazlar:

 

Serbest Liman Sirketi’ndeki hisselerim güvende mi?

Fasıl 113 tahtında kurulan özel şirketler hisse devirini kısıtlayan maddeler içermektedir. Devir yapılacak şirketler mevcut hissedarlara teklif yapılmadan 3. şahıslara devredilemez. Hissedarlara verilen bu hakkın adı ”pre-emption rights” dır.