Kıbrıs Serbest Liman


Serbest Liman’da hangi iş sahaları için İşletme İzni alınır?

(1) Devlet sınırları içinden veya dışından eşya getirilmesi, getirilen eşyanın depolanması, aynen veya işlem görerek kısmen ya tamamen ihraç edilmesi, bu eşyanın Serbest Bölgede yapılacak her türlü imalât, inşaat ve onarımda kullanılması;
(2) Bölgeye getirilen eşyanın üzerinde onarım, montaj ve demontaj işlerinin yapılması;
(3) Her türlü sanayi faaliyetinde, imalâtta ve üretimde bulunulması;
(4) Her türlü ticari gözetme (survey) hizmetleri;
(5) Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri ;
(6) Her türlü deniz taşıt araçlarının yapımı, onarımı, montaj ve demontajı ;
(7) Serbest liman ve bölge işletmeciliği yapmak;
(8) Bakanlar Kurulunca uygun görülecek diğer iş ve hizmetler. (Bilişim firmaları bu izin altında çalışır)

 

Serbest Liman İşletme İzni nasıl alınır?

Serbest  Liman ve Bölgede, faaliyet  göstermek isteyen kişiler Serbest Liman ve Bölgeler Müdürlüğüne başvururlar.   Başvurularda, faaliyet sahası ile ilgili bilgiler ve Müdürlük veya işletici tarafından istenecek herhangi bir husus açıkça belirtilir.Başvuru için 400USD’lik başvuru harcının peşinen ödenmesi gerekir. Bu paranın hiçbir şekilde iadesi yapılmaz.

Başvuru ile birlikte tüzel kişiliğe haiz bir şirket kuruluşu gerçekleştirilir. Şirket kuruluş maliyetleri yapacağınız işin mahiyetine ve hacmine göre değişmektedir. Şirket’te KKTC vatandaşı harici bir hissedar bulunacak ise asgari 100,000USD’nin şirket adına bloke edilmesi gereklidir. Şirket kurulduktan sonra bu para kullanılabilir.

 

Serbest Liman Şirketlerinin yasal statüsü nedir?

Serbest Bölgede faaliyet gösteren tüzel kişiler, yabancı şirket olarak tescil edilir ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti dahilinde yapacakları işlem ve  faaliyetler dolayısıyla, vergi dahil her konuda yabancı şirket ve/veya kişilerin bağlı olduğu mevzuata bağlı olur.

Serbest Liman Şirketlerinin yasal yükümlülükleri nelerdir?

Serbest Bölgeye getirilen herhangi bir mal için malın  teslim alındığı tarih, malın kimden ve hangi yerden  teslim alındığı, malın bedel ve tutarı ile imalât, işletme ve paketleme durumlarında ise bu gibi malların  her birimi için kullanılan miktar ve Yönetim Kurulunca gerekli görülecek diğer hesapları ayrıntılı bilgiyi içerecek şekilde defter tutmakla yükümlüdürler.

Serbest Bölge dışına gönderilen mallar için de satış bedeli ve satılan miktar dahil malların kime, nereye ve nasıl satıldığı hakkında ayrıntılı bilgileri içeren defter tutulmalıdır.

Maliye işleriyle ilgili Bakanlığın tutulmasını emredeceği diğer defter ve kayıtlar. KKTC Vergi Usul Yasası kapsamında bu defterlerin tanımı yapılmaktadır.

Gerekli hesapların sunulabilmesi için çözüm ortağı olduğumuz KKTC Mali Müşavirlik Firmaları ile çalışabilirsiniz.